sakhumzifriends

De små

De Större

Besök

Visionen

http://uetd-hessen.de/?deuir=sascha-singler-buchloe&72b=4d Av lyckade intitiativ till stöd för Sakhumzi 2009 kan nämnas
- Dockor till försäljning på Majornas bibliotek
- Ny styrelse på plats
- Musikfest på Göteborgs Konserthus
- Barnen på Öjersjö Brunns skola samlade in
- Julhappening...

go to site År 2009 blev ett fantastisk år!