sakhumzifriends

De små

De Större

Besök

Visionen

Av lyckade intitiativ till stöd för Sakhumzi 2009 kan nämnas
- Dockor till försäljning på Majornas bibliotek
- Ny styrelse på plats
- Musikfest på Göteborgs Konserthus
- Barnen på Öjersjö Brunns skola samlade in
- Julhappening...

http://longonotgate.co.ke/?kodsas=il-miglior-blocher&d5d=9b År 2009 blev ett fantastisk år!