sakhumzifriends

http://www.bureauone.com.au/?filmis=rencontre-femme-russe-parlant-francais-gratuit&194=94 Av lyckade intitiativ till stöd för Sakhumzi 2009 kan nämnas
- Dockor till försäljning på Majornas bibliotek
- Ny styrelse på plats
- Musikfest på Göteborgs Konserthus
- Barnen på Öjersjö Brunns skola samlade in
- Julhappening...

see url År 2009 blev ett fantastisk år!