sakhumzifriends

De små

De Större

Besök

Visionen

http://demo.ooi.nl/pincet/23 Av lyckade intitiativ till stöd för Sakhumzi 2009 kan nämnas
- Dockor till försäljning på Majornas bibliotek
- Ny styrelse på plats
- Musikfest på Göteborgs Konserthus
- Barnen på Öjersjö Brunns skola samlade in
- Julhappening...

http://beerbourbonbacon.com/?niokis=muslim-speed-dating-new-york&9f6=0c År 2009 blev ett fantastisk år!