sakhumzifriends

watch Av lyckade intitiativ till stöd för Sakhumzi 2009 kan nämnas
- Dockor till försäljning på Majornas bibliotek
- Ny styrelse på plats
- Musikfest på Göteborgs Konserthus
- Barnen på Öjersjö Brunns skola samlade in
- Julhappening...

http://feveda.com.ve/mefistofel/68 År 2009 blev ett fantastisk år!