sakhumzifriends

De små

De Större

Besök

Visionen

Film och foto arkiv

Konsert, besök, julbasar, bildvisning och strålande resultat...

Läs mer...

Av lyckade intitiativ till stöd för Sakhumzi 2009 kan nämnas
- Dockor till försäljning på Majornas bibliotek
- Ny styrelse på plats
- Musikfest på Göteborgs Konserthus
- Barnen på Öjersjö Brunns skola samlade in
- Julhappening...

År 2009 blev ett fantastisk år!

Läs mer...

2008 blev en ny början för Amelias vänner. Klicka på youtube länken.Amelia med bebis

Läs mer...