Vi kan med glädje se att det finns tillräckligt många som vill fortsätta vara Ameliavänner och så länge myndigheterna inte tar fullt ansvar för dessa barn hänger deras framtid på välvillighet från främlingar som oss. Vi hoppas kunna fortsätta hjälpa dem tills dess att deras livsvillkor i Sydafrika förändras. Allt fortsätter som det en gång började med den skillnaden att vi idag inte längre är främlingar för varandra.