Pengarna går oavkortat till barnhemmets konto då vi står för bankavgifter och överföring.

Din gåva är varmt välkommen till plusgiro 4146312-6 eller bankgiro 356-1529