Amelias vänner bildades till förmån för barnhemmet Sakhumi 2004. Det ligger ca fyra mil utanför Kapstaden och skapades och drevs under 45år av Amelia Poswa, en enastående kvinna som många av oss fick glädjen att träffa. Amelia lämnade oss alla i januari 2017 men verksamheten fortsatte enligt hennes önskan och drivs sedan dess av några kvinnor som vuxit upp på Sakhumzi och lärts upp av Amelia. Vi fortsätter stötta dem som vi stöttade Amelia och det har visats sig att de gör ett mycket bra arbete i sin Mama Amelias anda.

Pengarna går oavkortat till barnhemmets konto då vi står för bankavgifter och överföring.


Din gåva är varmt välkommen till plusgiro 4146312-6 eller bankgiro 356-1529